วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553


การสร้าง E -Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author
การสร้างปกหนังสือ
1. เปิดโปรแกรม Desktop Author ขึ้นมาเลือก New เมื่อคลิกแล้วจะขึ้นหน้าต่าง Book Properties ให้เซตค่าต่างๆ ตามต้องการ หรือ จะใช่ค่าที่โปรแกรมตั้งไว้ก็ได้

2. เมื่อเซตค่าที่ต้องการแล้วให้คลิกที่ปุ่ม

Ok ก็จะปรากฏหน้ากระดาษเปล่าขึ้นมาให้
การแบ่งหน้ากระดาษ
เมื่อได้หน้าหน้าเพจเปล่ามาแล้วเราสามารถใส่ข้อมูลลงไปได้เลย แต่หากเราต้องการต้องการให้หน้าเพจของเราแบ่งเหมือนหน้ากระดาษ ก็ควรทำการแบ่งหน้าเพจด้วยตัวแบ่งก่อน โดยการเลือกใช้คำสั่ง Buttons แล้วเลือก Divider เมื่อคลิกเลือกคำสั่ง Divider แล้ว จะปรากฏไดอะล็อคบล็อกของตัวแบ่งขึ้นมา มีหลายรูปแบบให้เราเลือก ถ้าได้รูปแบบที่เราต้องการแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Use ได้เลย เมื่อกดปุ่ม Use จะมีตัวแบ่งมาให้ ซึ่งเราสามารถเคลื่อนย้ายไปไว้ตำแหน่งใดก็ได้ตามต้องการ
การสร้างปกหน้าของหนังสือ
การสร้างปกหน้าของหนังสือ ควรทำหลังจากที่แบ่งหน้ากระดาษแล้ว ปกหน้าของหนังสือจะอยู่ด้านขวามือของหน้ากระดาษ ดังนั้นเราจึงต้องทำให้หน้ากระดาษทางด้านซ้ายมือหายไป ซึ่งวิธีการปฏิบัติดังนี้ คลิกเมาส์ที่เมนูคำสั่ง Tools จากนั้น เลื่อนเมาส์มาคลิกที่คำสั่ง Book Transparency จะปรากฏ Dialog Box ของ Book Transparency ขึ้นมาให้ในหัวข้อ Eazy Covcr shape ให้ใส่เครื่องหมายถูกหน้า With Transparency จะเป็นการกำหนดให้สีนั้นมีลักษณะโปร่งใส
ซึ่งเราจะใช้สีที่โปรแกรมกำหนดมาให้หรือเลือกสีเองก็ได้ หากต้องการกำหนดสีโปร่งใสเอง
ก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกที่ Selecl จะปรากฏไดอะล็อคบล็อกของสีขึ้นมาให้เราเลือกสีที่ต้องการ
จากนั้น ให้เลือกเครื่องมือ Insert Box จากกลุ่มเครื่องมือ Insert จะปรากฏไดอะล็อคบล็อกสีขึ้นมา
ให้เราเลือกสีเดียวกับที่เราได้กำหนดไว้ใน Transparent Colour เมื่อเลือกสีแล้วจะเห็นกล่องสีเพิ่มเข้ามาในหน้าหนังสือของเรา จากนั้นให้ทำการขยายกล่องสีให้เต็มหน้ากระดาษ เพื่อจะทำให้หน้าทางด้านซ้ายกลายเป็นวัตถุโปร่งใส ก็จะได้หน้าปกหนังสือขึ้นมาแล้ว
การใส่ข้อความลงในหน้าหนังสือ
หลังจากที่เราทำการสร้างปกหน้าของหนังสือแล้ว เราจะมาทำการใส่ข้อความลงไปบนหน้าปก
ของเรา การใส่ข้อความลงในหน้าหนังสือนั้น มีวิธีการปฏิบัติดังนี้
1. คลิกเลือกเครื่องมือ Insert Text
2. พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป
3. ปุ่มเปลี่ยนแบบอักษร
4. ปุ่มเปลี่ยนสีอักษร
5. ปุ่มเปลี่ยนขนาดอักษร
6. เมื่อกำหนดค่าต่างๆ แล้วคลิกที่ปุ่ม Ok
เมื่อทำการใส่ข้อความ และปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้ตัวอักษรออกมา เมื่อเราลากตัวอักษรไปวางทางด้านขวามือแล้ว เราก็ได้ตัวหนังสือบนหน้าปก
การใส่รูปภาพลงในหน้าหนังสือ
เมื่อเราใส่ข้อความลงไปในหน้าหนังสือได้แล้ว ขั้นต่อไปก็คือการใส่รูปภาพลงในหน้าหนังสือ ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ เมื่อคลิกเลือกที่คำสั่ง Insert Image แล้วจะปรากฏไดอะล็อคบล็อกขึ้นมาให้เลือกรูปภาพ เมื่อคลิกปุ่ม Open แล้ว รูปภาพที่เลือกจะลงไปอยู่ในหน้าหนังสือ
ซึ่งเราสามารถปรับขนาดและเคลื่อนย้ายรูปภาพได้ตามต้องการ หน้าหนังสือเราก็จะปรากฏรูปภาพขึ้นมา เมื่อทำเสร็จแล้ว เราก็จะได้หน้าปกของหนังสือ ซึ่งมีข้อความและรูปภาพปรากฎอยู่เรียบร้อยแล้ว
การสร้างเนื้อหาบน E -Book
เมื่อสร้างปกหนังสือเรียบร้อยแล้ว ต่อมาจะเป็นการใส่เนื้อหาลงไปในหนังสือ ซึ่งในการใส่ เนื้อหานั้น หากเรามีข้อมูลอยู่ในเอกสารของ Word ก็สามารถที่จะคัดลอกมาใส่ในหน้าเอกสารของ
E –Book ได้ เพื่อความรวดเร็วในการสร้าง และวิธีการใส่เนื้อหาลงไปนั้น ก็คือการใส่ข้อความและ
รูปภาพนั่นเอง ซึ่งวิธีการทำนั้นก็ได้อธิบายไปในขั้นต้นแล้ว แต่ก่อนที่เราจะทำการใส่เนื้อหาลงไปนั้น เราต้องทำการเพิ่มหน้ากระดาษเปล่าลงไปในหนังสือก่อน
การเพิ่มหน้ากระดาษลงในหนังสือ
คลิกเลือกที่เครื่องมือ Add Page เมื่อคลิก 1 ครั้ง ก็จะได้หน้ากระดาษเปล่าขึ้นมา 2 หน้า
ถ้าหากเราต้องการเพิ่มหน้ากระดาษ เราก็คลิกเลือกที่เครื่องมือ Add Page เหมือนเดิมทุกครั้งที่ต้องการเพิ่มหน้ากระดาษ และหากต้องการใส่สีพื้นหลังของหนังสือ ก็ไปที่เมนู File เลือก
Book Properties แล้วเลือก Select Background Colour เลือกสีที่ต้องการแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Ok
ได้เลย
การสร้างภาพ Insert Popup Image
คลิกเลือกที่เครื่องมือ Insert popup image แล้วก็คลิก Select popup image เลือกให้ เหมือนภาพที่เราตั้งไว้แล้วก็ Open จากนั้นเราก็มาคลิกที่ Add/Change Image เลือกให้เหมือนภาพที่เราตั้งไว้ เช่นกัน จากนั้นก็คลิกที่ Open เสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Ok
การทำ Link
การ Link ไปยังหน้าต่างๆ ภายในหนังสือ โดยปกติการเชื่อมโยงภายในหน้าหนังสือ ส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วนของสารบัญ ซึ่งทำได้ดังนี้ คลิกเลือกที่เครื่องมือ Insert Text เพื่อสร้างข้อความที่ใช้เชื่อมโยงไปยังหน้าต่างๆ ของหนังสือขึ้นมา โดยเมื่อปรากฏไดอะล็อคบล็อกของ Text Editor ขึ้นมาแล้วให้พิมพ์หัวข้อหลักของแต่ละเรื่องลงไปเสร็จแล้ว จากนั้นเราก็ทำ Link แต่ละข้อโดยทำได้ดังนี้ คือ เราดับเบิ้ลคลิกที่หัวข้อนั้นแล้วคลิกเมาส์คลุมดำ จากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม Link เมื่อคลิกที่ปุ่ม Link แล้วจะปรากฏไดอะล็อคบล็อกของ Link Editor ขึ้นมาในช่องของ Link Type ให้เลือกเป็นแบบ Page และในช่อง Link Target ให้เลือกหน้าของหนังสือที่ต้องการเชื่อมโยง จากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม Ok เมื่อคลิกปุ้ม Ok แล้วจะกลับมาที่หน้าของ Text Editor ให้สังเกตว่าบนข้อความที่เราทำการใส่ Link ไว้นั้น จะมีเส้นขีดทับอยู่เพียงเท่านี้ก็เป็นการเสร็จขั้นตอนของการสร้างการเชื่อมโยงภายในหน้าหนังสือแล้ว
การสร้างปกหลัง
เมื่อเราใส่เนื้อหาเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างหนังสือก็คือการทำปกหลังนั่นเอง ซึ่งการทำปกหลังนั้นก็จะมีวิธีการเหมือนกับการทำหน้าปกหนังสือ จากนั้นสร้างปกหลังของหนังสือไว้ทางซ้าย และทำการแทรกกล่องสีขึ้นมาแล้วขยายให้เต็มหน้าหนังสือทางขวา
เซตค่า Book Transparency ที่หัวข้อ Easy Back Cover Shape ให้ใส่เครื่องหมายถูกหน้า With Transparency แล้วเลือกสีที่เป็นสีเดียวกับกล่องสีที่เราใส่ไปเมื่อก่อนหน้านี้ เท่านี้เราก็จะได้ปกหลังของหนังสือเรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนของการสร้างหนังสือ
การบันทึกไฟล์ในโปรแกรม Desktop Author
คลิกที่ปุ่ม Package ซึ่งเมื่อคลิกเลือก Package Exe แล้วโปรแกรมจะทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เมื่อทำการรวบรวมเสร็จ หนังสือของเราก็จะปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอให้เราได้เปิดดูกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น